Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

'Raar, maar waar!'

Prikkel de verbeelding met een fantastisch verhaal
over de eerste duisternis op aarde, over het wassen van de maan,
de kracht van donder en bliksem,
het jachtinstinct van tijgers en vossen.
Over de slurf van de olifant, over de vraatzucht van de krokodil.

De kinderboekenweekvoorstellingen
‘Raar, maar waar! Verhalen over krokodillen, olifanten en ander wild’ , (4 – 9 jaar)
‘Raar, maar waar! Verhalen uit de lucht gegrepen’, (8 – 12 jaar)
zijn samengesteld uit een aantal verhalen die een
mythische verklaring geven voor verschillende belangwekkende zaken uit de natuur.
Verhalen vol spanning, humor en avontuur.

Een speurtocht naar antwoorden op vragen uit de vertellingen
is vanzelfsprekend in een kinderboekenweek vol natuur, wetenschap en techniek.
Willen weten staat centraal. Vragen zijn er veel, antwoorden overal te vinden.
Raar, maar waar!

Wetenschap ontstond lang geleden uit gissen, uit het verzinnen van eigen verklaringen.
Kortom uit sproken en mythen. Een geweldige ingang op de jeugdliteratuur.

Het programma voor de kinderboekenweek is aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen.
Een werkbrief legt de link tussen de vertellingen, de hedendaagse jeugdliteratuur
en het informatieve boek.

De voorstellingen zijn geschikt voor onderwijs, theater, buurthuis of bibliotheek.