Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Mieke

vertelt verhalen voor jong en oud (leest níet voor). Ze heeft verhalen voor kleine groepen en grote gezelschappen. Voor in de klas, familiefeesten en andere groepen, voor (theater)zaal, kerk, museum, kasteel of voor waar een verhaal maar gehoord wil worden.

brengt verhalen tot leven en sleept de luisteraar mee de gebeurtenissen in.
De boeiende en levendige verhalen, weten te raken en te verbazen. Ze worden verteld in woord en gebaar, in lichaamstaal en mimiek. Zo wordt een verhaal een beetje theater.

geeft workshops op het gebied van verhalen en vertellen. Met een ruime ervaring als Specialist Jeugd in het bibliotheekwerk zijn de workshops voor leerkrachten en pabostudenten een steun in leesbevordering en andere disciplines uit het curriculum. 

ontwikkelt projecten op het raakvlak van taal en lezen, jeugdliteratuur en cultuur, erfgoed en geschiedenis. De projecten zijn inzetbaar binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit in basisschool en bibliotheek.

organiseert verhalentafels voor senioren, kleinschalige, informele bijeenkomsten waarin gewerkt wordt met levensverhalen.

maakt in overleg programma’s op maat met verhalen rond een thema, met muziek, aangevuld met workshops of andere (vertel)activiteiten. Vertelt in organisaties en ondernemingen. Een krachtig verhaal verbindt, daagt uit, verandert en verheldert.

heeft zich de vertelkunst en -kunde eigen gemaakt door durven en doen. De basis van het vak is geleerd van professionele vertellers die  op haar pad kwamen. Vertellessen, workshops, masterclasses en actieve feedback houden scherp. Ze leert nog steeds bij aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Lier (Vlaanderen).

Mieke was 10 jaar secretaris en bestuurslid van Stichting Vertellen 
Ze is mede-initiatiefnemer en organisator van de vertelavonden van Vertelpodium Het Lopende Vuur in Den Bosch

 

 

'Life is story and story is life'
    (Ashraf Ramzy - storyteller)

 

 

Verhaal

Trommel  
 Spannend