Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Privacyverklaring website van Mieke Aalderink

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief aantasten.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

Google Analytics

Op deze site gebruik ik GoogleAnalytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek. Daarbij heb ik de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

 • Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • In de statistieken wordt uw IP-adres geanonymiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd);
 • Ik heb 'gegevens delen' uitgezet;
 • Ik maak gebruik van GoogleAnalytics cookies voor het bovenstaande doel. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics cookies.

Google kan de informatiedie zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics 

Nieuwsbrief 

Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief, dan geeft u mij, verteller Mieke Aalderink, toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres

Het doel waarvoor ik deze gegevens bewaar is:

 • Het toesturen van een nieuwsbrief over mijn activiteiten als verteller, enkele malen per jaar

Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijnen:

 • Zolang de nieuwsbrief verschijnt en u zich niet uitschrijft blijft u in het bestand staan. Ik verstuur minimaal éénmaal per jaar een nieuwsbrief of op zijn minst een bericht waarmee ik u herinner aan het bestaan van uw inschrijving.
 • Wanneer u zich uitschrijft van de nieuwsbrief worden uw gegevens zo snel mogelijk maar tenminste binnen vier weken uit het bestand verwijderd. U kunt zich uitschrijven met hetzelfde formulier of door contact met mij op te nemen via 
 • Op het moment dat ik stop met het verzenden van de nieuwsbrief verwijder ik uw gegevens per direct uit het bestand.

Ik verklaar dat:

 • Ik uw gegevens niet met derden zal delen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn.
 • Ik geen geautomatiseerde profiling toepas op uw gegegevens.
 • Ik niet de intentie heb om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Ik kan echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via 
 • Ik uw gegevens naar beste kunnen bescherm tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
 • NB om veiligheidsredenen wordt ook het ip-adres tijdelijk bewaard van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult. Dit wordt na één maand automatisch gewist. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste / schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het ip-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 • U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via mijn mailadres  Ik vraag u daarbij te zorgen dat ik kan controleren dat u werkelijk degene bent, of gerechtigd bent te spreken namens degene over wiens gegevens het gaat.
 • U kunt zich ook uitschrijven via hetzelfde formulier waarmee u zich hebt aangemeld. Wanneer u het formulier gebruikt, ontvangt u een bericht op het betreffende e-mailadres met het verzoek deze te beantwoorden ter verificatie van uw identiteit. Pas wanneer u dit gedaan hebt, wordt uw verzoek verwerkt.
 • Ik reageer zo snel mogelijk maar ten minste binnen vier weken op verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering.

Vragen of klachten?

U kunt contact met mij opnemen via . Ik reageer zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons