Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Nieuwe Bibliotheek op School

De Bibliotheek op School
is een structurele samenwerking van bibliotheken en scholen met als doel taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Daarvoor werd een prachtige bibliotheek ingericht ín Basisschool Aan Boord in Dronten. Na de officiële opening door de burgemeester, zaten de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op het puntje van hun stoel voor De Stukgedanste Schoentjes, één van mijn bewerkingen van de sprookjes van Grimm.
De vertelling duurt ruim een half uur.