Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Vertel eens

De eerste stappen van het verhalen vertellen in spel, woord en fantasie.
Op maat voor de groepen 1 t/m 8

Inhoud van de workshop
De kinderen luisteren naar een verhaal en ervaren dat verhalen vertellen verrassend, boeiend en erg leuk is. Ze ontdekken dat naast woorden en zinnen ook beweging, stemgebruik en mimiek ertoe doen. 
Met behulp van werkbladen of digibord, in tweetallen of groepjes vinden de leerlingen uit wat een verhaallijn is, maken kennis met verhaalelementen en verhaalstructuur.Met kaartjes, dobbelstenen of kleine voorwerpen proberen ze uit hoe leuk het is een kort verhaaltje te verzinnen waarbij ze hun fantasie de vrije loop mogen laten.
Verhaalbegrip en verbeelding staan centraal.             >workshops voor kinderen

"Het verbaast dat leerlingen waarvan ik het juist niet verwacht had, het eerst met hun verhaal naar voren komen". 
"Kiezen van de juiste woorden is niet altijd makkelijk, maar om hun verhaal goed te kunnen vertellen, zijn ze zeer gemotiveerd en doen alle moeite. Door in groepjes te werken aan een verhaal kunnen ze elkaar helpen, ook al kost het onderhandelen over de inhoud ze toch ook nogal eens wat kruim."
"Voor sommige kinderen is de drempel naar grenzeloos fantaseren erg hoog. Door het gebruik van de verschillende materialen (kaartjes, voorwerpen, dobbelstenen e.a) worden ze toch geprikkeld verder te denken en lukt het ze een verhaaltje te maken."
"Het is een compacte les waarin de kinderen in korte tijd kennis maken met verschillende facetten van vertellen. Toch is het ook nog gelukt om veel te lachen." 

Culturele competenties

Creëren

Leerlingengebruiken hun fantasie om verhaalelementen te bedenken die bij henzelf en hun eigen verhaal passen. Ze ontdekken hoe verrassend en grensverleggend een geheel opgaan in de fantasie kan zijn.
Leerlingen leren hoe in niet te veel woorden een adequate tekst kan worden gemaakt, van hun ideeën, waarin ze toch de verhaallijn vasthouden. In spelvorm ontdekken de kinderen de kracht van emoties in een verhaal én hoe makkelijk het is dit toe te passen
Reflecteren
Leerlingen gebruiken eigen ervaringen, gevoelens en ideeën in de verhalen.
Leerlingen luisteren naar elkaars verhalen, ze respecteren en waarderen het werk van anderen.
Ze vergelijken en interpreteren elkaars vertellingen.
Onderzoeken
Leerlingen krijgen inzicht in verhalen en ontdekken hoe verhaallijnen en verhaalelementen in een verhaal gaan passen. Leerlingen verdiepen en verbreden hierbij hun woordenschat. Ze ontdekken dat een tekst een logische opbouw heeft en dat dat gevolgen heeft voor het begrip van een verhaal. Ze ontdekken de meerwaarde van het vertellen door het gebruik van woord, beeld, stem én mimiek.

Een uitgebreide handleiding voor de leerkracht is hiervoor beschikbaar.