Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Avondvullend programma

Een avondvullend programma voor de, bijna honderd, leden van een christelijke vrouwenvereniging samengesteld uit sprookjes en volksverhalen. De rode draad door de vertellingen was het grillige kronkelpad door het leven, de zoektocht naar het geluk of zo? Uiteenlopende verhalen, maar één ding hadden ze gemeen: door iets te doen, ergens voor te gaan lukte het de held(in) een doel te bereiken. Spannend, ontroerend en met humor.
En het programma mocht best een beetje uitlopen, geen bezwaar.