Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Mijn verhaal

Een eigen vertelling van begin tot eind.
Vanaf groep 5

Doel
De leerling staat centraal, is de verteller en maakt een eigen verhaal. Kinderen genieten van een verhaal en ontdekken dat een verhaal meer is dan een hoeveelheid woorden en zinnen. Ze ontwikkelen taal, kritisch luisteren en verbeeldingskracht. Een verhaal past bij elke les. 

Uitdaging
De leerlingen maken en vertellen een verhaal. Een onderwerp dat ze zelf leuk vinden is snel gevonden. Ze luisteren naar en waarderen de verhalen van anderen. Ze gaan op zoek naar meer en lezen. 

Start
Elke workshop start met een kort verhaal (een mini-voorstelling). Dit kan aansluiten bij het thema van het moment, zodat er verbinding ontstaat met de actualiteit in de klas.

De workshop
Er wordt aandacht besteed aan literaire conventies als verhaalstructuur, de ontwikkeling van de personages, de setting van de gebeurtenissen: het verhaal. Door stem- en speloefeningen wordt kennis gemaakt met de theatrale kant van het verhaal: de vertelling. Aan het eind van de les(sen) hebben ze van een verhaal een vertelling gemaakt.

Werkvormen
Improviseren, schrijven, filosoferen, samenwerken, dramatiseren, vertellen, logisch redeneren.

Hulpmiddelen
Korte verhalen, storycubes, verhalenkaarten, mindmap, verhalenketting e.a.

In actie
De leerlingen luisteren naar een vertelling en ontdekken dat naast woorden en zinnen ook beweging, stemgebruik en mimiek ertoe doen. Er wordt aandacht besteed aan verhaalstructuur, verhaallijn, verhaalelementen als tijd en ruimte. Personages worden uitgewerkt, beschreven en gespeeld. Er wordt gewerkt aan stem, beweging en mimiek. Emoties in het verhaal komen daarbij vanzelfsprekend aan bod. De leerlingen krijgen tools in handen die het inzicht in teksten vergroten.          

Aan het eind vertellen kinderen hun eigen verhaal

                                                                                            > workshops voor kinderen

"Stapsgewijs een verhaal maken is een behoorlijke klus. In hun enthousiasme bedachten de kinderen zoveel, dat ze keuzes moesten maken. Met behulp van de werkbladen ging dat vrij gemakkelijk.
"
"Een verhaal 'maken' en 'vertellen' zijn toch wel verschillende dingen, maar vertellen toch ook zeker een uitdaging. De kinderen waren vooral enthousiast over het uitproberen van typetjes, en het spelen met emoties,  dat maakte de verhalen erg leuk."
"De juiste woorden en zinnen doen er toe. Je ziet dat de kinderen zelf gaan zoeken naar alternatieven wanneer ze merken dat ze te vaak dezelfde woorden gebruiken."
"De eerste vertellingen voor de groep zijn wat onwennig, maar al heel snel ontdekken ze het plezier en willen ze hun verhaal graag doen. Je ziet ze groeien!"

Culturele competenties
Creëren
Leerlingengebruiken hun fantasie om een verhaal te bedenken of een bestaand verhaal naar hun hand te zetten. Ze bedenken passende verhaalelementen. 
Ze tekenen, schilderen of beelden fragmenten van hun verhaal uit als onderdeel van het proces of als ondersteuning of illustratie van hun vertelling
Ze leren hoe in niet te veel woorden een adequate tekst kan worden gemaakt, van hun ideeën, waarin ze de verhaallijn vasthouden. In spelvorm ontdekken de kinderen de kracht van emoties in een verhaal én hoe makkelijk het is dit toe te passen.
Reflecteren
Leerlingen gebruiken eigen ervaringen, gevoelens en ideeën in de verhalen.
Ze luisteren naar elkaars verhalen, ze respecteren en waarderen het werk van anderen. Ze vergelijken en interpreteren elkaars vertellingen. Ze bekijken en herijken hun verhaal op inhoud. Ze beoordelen kritisch gebeurtenissen en personages en leren daarin aanpassingen te doen, te beperken of uit te breiden. Hierin leren kinderen elkaars raadgever te zijn, leervragen te stellen. Ze staan open voor feedback en gebruiken die waar nodig.
Onderzoeken
Leerlingen krijgen inzicht in verhalen en ontdekken hoe verhaallijnen en verhaalelementen in een verhaal gaan passen. Leerlingen verdiepen en verbreden hierbij hun woordenschat.
Leerlingen ontdekken dat een tekst een logische opbouw heeft en dat dat gevolgen heeft voor het begrip van een verhaal. Ze vergroten hun tekstinzicht en worden zich bewust van het belang van verschillende verhaalonderdelen.
Ze ontdekken de meerwaarde van het vertellen door voor een verhaal woord, beeld, stem én mimiek te gebruiken.