Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Vertel eens

Een verhaal in woord, beeld en spel
Op maat voor de groepen 1 t/m 5

Doel
De leerlingen ontdekken hoe leuk het is met verhalen en woorden te spelen. Ze genieten van een vertelling en ontdekken het avontuur dat leidt naar een nieuw verhaal over een onderwerp dat ze zelf leuk vinden.

Uitdaging
De leerlingen maken verhalen in woord en beeld. Ze genieten van een verhaal en durven te fantaseren. Ze luisteren en kijken naar elkaars verhalen. Ze worden nieuwsgierig naar meer. Kinderen kunnen vertellen, ook als ze nog niet hebben lezen en schrijven. 

Start
Elke workshop start met een kort verhaal (een mini-voorstelling). Dit kan aansluiten bij het thema van het moment, zodat er verbinding ontstaat met de actualiteit in de klas.

De workshop
De leerlingen gaan ontdekken hoe een verhaal in elkaar zit. Ze luisteren, spelen en bewegen met de verteller mee. Met een koffer vol spannende spullen, kleurige kaartjes of het vertelde verhaal gaan ze aan de slag. Aan het eind van de les(sen) hebben ze samen of in groepjes een verhaal gemaakt.

Werkvormen
Spelen, fantaseren, tekenen, zingen, filosoferen, vertellen, dramatiseren, verbeelden, creatief gebruik maken van beschikbare middelen

Hulpmiddelen
Korte verhalen, kleurige plaatjes, een verhalenkoffer, tekeningen, diverse materialen uit de klas e.a.

In actie
De leerlingen worden getrakteerd op een spannend verhaal en ontdekken dat meeleven en meedoen een uitdaging is. We gaan kijken wie er mee doen in het verhaal, wat ze doen en hoe ze doen. We zoeken uit waar het zich allemaal afspeelt. Met kleurige plaatjes of kleine voorwerpen wordt het verhaal nog eens uitgebeeld en naverteld. We gaan, langs een verhaallijn, ontdekken hoe leuk het is samen een verhaal te verzinnen.

Aan het eind verbeelden de leerlingen hun eigen verhaal

                                                                                     >workshops voor kinderen

"Het verbaast dat leerlingen waarvan ik het juist niet verwacht had, het eerst met hun verhaal naar voren komen". 
"Kiezen van de juiste woorden is niet altijd makkelijk, maar om hun verhaal goed te kunnen vertellen, zijn ze zeer gemotiveerd en doen alle moeite. Door in groepjes te werken aan een verhaal kunnen ze elkaar helpen, ook al kost het onderhandelen over de inhoud ze toch ook nogal eens wat kruim."
"Voor sommige kinderen is de drempel naar grenzeloos fantaseren erg hoog. Door het gebruik van de verschillende materialen (kaartjes, voorwerpen, dobbelstenen e.a) worden ze toch geprikkeld verder te denken en lukt het ze een verhaaltje te maken."
"Het is een compacte les waarin de kinderen in korte tijd kennis maken met verschillende facetten van vertellen. Toch is het ook nog gelukt om veel te lachen." 

"Een leuke, inspirerende les voor ons (speciaal) onderwijs. De verhalenles hield de kinderen meer dan een uur geboeid."
"Fijne manier om in onze introomklas met een verhaal te werken. De vertelling was eenvoudig, maar ook de oudere leerlingen hadden plezier in de afloop. De les bood voldoende uitdaging om de leerlingen te motiveren de juiste woorden te zoeken, samen, als ze er alleen niet uitkwamen, soms in hun eigen taal. Het verhaal móest af."
"Hij heeft nog geen woord gezegd en nu drie hele zinnen." (Over een jongen uit Soedan die sinds drie maanden in de klas zat). 


Culturele competenties

Creëren

Leerlingengebruiken hun fantasie om verhaalelementen te bedenken die bij henzelf en hun eigen verhaal passen. Ze ontdekken hoe verrassend en grensverleggend een geheel opgaan in de fantasie kan zijn.
Leerlingen leren hoe in niet te veel woorden een adequate tekst kan worden gemaakt, van hun ideeën, waarin ze toch de verhaallijn vasthouden. In spelvorm ontdekken de kinderen de kracht van emoties in een verhaal én hoe makkelijk het is dit toe te passen
Reflecteren
Leerlingen gebruiken eigen ervaringen, gevoelens en ideeën in de verhalen.
Leerlingen luisteren naar elkaars verhalen, ze respecteren en waarderen het werk van anderen.
Ze vergelijken en interpreteren elkaars vertellingen.
Onderzoeken
Leerlingen krijgen inzicht in verhalen en ontdekken hoe verhaallijnen en verhaalelementen in een verhaal gaan passen. Leerlingen verdiepen en verbreden hierbij hun woordenschat. Ze ontdekken dat een tekst een logische opbouw heeft en dat dat gevolgen heeft voor het begrip van een verhaal. Ze ontdekken de meerwaarde van het vertellen door het gebruik van woord, beeld, stem én mimiek.

Een uitgebreide handleiding voor de leerkracht is hiervoor beschikbaar.