Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Verhalentafel voor senioren

“Hier moet ik zijn, hier wordt gelachen!”
Een uitspraak van één van de deelnemers bij binnenkomst.

Verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen. Levensverhalen vertellen en naar elkaars verhalen luisteren verbindt. De kracht van een persoonlijk verhaal inspireert, troost en verheldert.

Ouderen hebben veel te vertellen. Een verhalentafel geeft daarvoor ruimte. Deelnemers aan een verhalentafel delen hun levenservaring. Deze verhalen zijn een rijke bron van kennis en ervaring.
De vertellers maken elkaar deelgenoot van kleine en grote gebeurtenissen uit hun leven. De lessen die daar uit geleerd zijn, de vreugde of het verdriet dat er mee samenhing.
Het ene verhaal lokt het andere uit. Een hart wordt gelucht, een gemoed gesust, goede zin en mooie wijsheden doorgegeven. En er wordt gelachen!

Deelnemen kan elke oudere die zijn verhaal kwijt wil, meer aansluiting wil in zijn of haar omgeving, nieuwsgierig is, geïnspireerd wil worden of belangstelling heeft voor het verhaal van een ander. Redenen genoeg om aan te schuiven.

Sinds augustus 2016 worden in Nuland met regelmaat Verhalentafels georganiseerd. Een groep van ca. 10 personen komt 5 keer bij elkaar, één keer per week of veertien dagen. De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur.

Bij elke samenkomst staat een ander thema centraal. De thema’s worden ingeleid of geïllustreerd met gedichten, liedjes, volksverhalen, foto’s en andere. Zijn de ene keer luchtig een andere keer diepgaander. Ook de werkvormen verschillen, zodat een aangename afwisseling in de samenkomsten ontstaat.

> Informatie inzake deelname aan de Verhalentafel voor Senioren in Nuland
   of het realiseren van bijeenkomsten op locatie.

Ook op andere plaatsen in Nederland worden Verhalentafels voor Senioren georganiseerd. Op de website van Platform Levensverhalen is hierover meer te lezen.

 

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink