Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Verhaal in beeld

Een vrolijke les rond verhaal, beeld, woord en gebaar.
Heel bruikbaar voor S.O. en instroomgroepen anderstaligen

Inhoud van de workshop
De kinderen aanschouwen en beleven een verhaal in woord en beeld en ontdekken dat woorden en beelden elkaar aanvullen en ondersteunen in een vertelling. Ze ontdekken dat naast woorden en zinnen ook beweging, stemgebruik en mimiek ertoe doen.
Met behulp van vertelplaten, een fysieke verhaallijn en werkbladen, vinden de leerlingen uit wat een verhaallijn is, maken kennis met verhaalelementen en de verhaalstructuur. Ze werken aan korte scenes bij het verhaal met tekeningen of vertelplaten.                               > workshops voor kinderen

"Een leuke, inspirerende les voor ons (speciaal) onderwijs. De verhalenles hield de kinderen meer dan een uur geboeid."
"Fijne manier om in onze introomklas met een verhaal te werken. De vertelling was eenvoudig, maar ook de oudere leerlingen hadden plezier in de afloop. De les bood voldoende uitdaging om de leerlingen te motiveren de juiste woorden te zoeken, samen, als ze er alleen niet uitkwamen, soms in hun eigen taal. Het verhaal móest af."
"Hij heeft nog geen woord gezegd en nu drie hele zinnen." (Over een jongen uit Soedan die sinds drie maanden in de klas zat). 


Culturele competenties
Creëren
Leerlingen reconstrueren in gezamenlijk overleg met vertelplaten de verhaallijn.  
Leerlingengebruiken worden uitgedaagd woorden en zinnen te gebruiken bij de beelden die onderdeel vormen van het verhaal. Ze helpen elkaar woorden te vinden en ontdekken samen welke woorden en zinnen het meest bruikbaar zijn in hun verhaal. 
Ze bedenken en presenteren in beeld, woord en beweging nieuwe verhaalscenes.
Ze ontdekken hoe verrassend en grensverleggend een geheel opgaan in de fantasie kan zijn.
Leerlingen ontdekken hoe met weinig woorden een tekst kan worden gemaakt.
Ze ontdekken de kracht van emoties in een verhaal én hoe dit toe te passen.
Reflecteren
Leerlingen overleggen over de verhalen, vergelijken daarbij ideeën en opvattingen van elkaar. 
Ze gebruiken eigen ervaringen, gevoelens en ideeën in de verhalen.
Leerlingen luisteren naar elkaars verhalen, ze respecteren en waarderen het werk van anderen.
Ze vergelijken en interpreteren elkaars vertellingen.
Onderzoeken
Leerlingen krijgen inzicht in verhalen en ontdekken hoe verhaallijnen en verhaalelementen in een verhaal gaan passen. Leerlingen vergroten hierbij hun woordenschat.
Leerlingen ontdekken dat een tekst een logische opbouw heeft en dat dat gevolgen heeft voor het begrip van een verhaal. Ze ervaren dat ze zelf de loop van het verhaal kunnen beïnvloeden.
Ze ontdekken dat ze in staat zijn een verhaal te maken met woorden, beelden (tekeningen), gebaren, mimiek en geluid.