Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Workshops voor kinderen - onderwijs

Verhalen geven bovenal plezier. ‘Verhalen vertellen’ is ook creatief- en kritisch denken, probleemoplossen, sociaal- en cultureel vaardig zijn en communiceren, de 21th century skills in de praktijk.

‘Verteller in de Klas’
is de paraplu waaronder een aantal verschillende workshops hangen die op maat worden aangeboden. Verhalen vertellen is een krachtig middel in de taalontwikkeling en leesbevordering. 
De workshop ‘Vertel eens’ is de basis voor het werken met verhalen in de klas.
‘Verhaal in beeld’ is een actieve werkvorm waarin leerlingen met beeld en woord sleutelen aan een vertelling. Deze workshop is afgestemd op groepen leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn en is ook heel bruikbaar in het speciaal onderwijs.
In ‘Mijn verhaal’ gaan kinderen aan de slag met het maken van een geheel eigen vertelling, waarin schrijven en presenteren aandacht krijgen. 

CKV
Vakoverstijgend, thematisch of projectmatig werken verbindt  disciplines, zowel binnen als buiten de school. Cultuureducatie ondersteunt dit krachtig. 
Een verhaal prikkelt nieuwsgierigheid, vergroot de verbeeldingskracht en maakt een onderwerp bespreekbaar en toegankelijk. Een verhaal kan de schakel zijn tussen de omgeving van het kind én de persoonlijke ervaring en geeft zo ruimte aan eigen gevoelens en ideeën. Betekenisvol leren komt zo een flinke stap dichterbij.

Een workshop wordt in overleg samengesteld en afgestemd op het niveau van de groep.

Een leerkracht die zelf vertelt, heeft, met een goed verhaal,
een sterk didactisch middel in handen.

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink