Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Workshops voor kinderen

Verhalen geven bovenal plezier. ‘Verhalen vertellen’ is ook creatief- en kritisch denken, probleemoplossen, sociaal- en cultureel vaardig zijn en communiceren, de 21th century skills in de praktijk.

‘Verteller in de Klas’
Workshops op maat. Er zijn meer mogelijkheden om de 'Verteller in de klas' de juiste vorm te geven. Overleg is de eerste stap.
De 'Verteller in de klas' is de leerling. Elk kind vertelt van nature, zodra praten is geleerd. Vertellen in de klas sluit hier als vanzelfsprekend bij aan en is een steun bij o.a. taalontwikkeling en leesbevordering. 
‘Vertel eens’, een basisworkshop voor het werken met verhalen in de klas.
‘Mijn verhaal’ helpt leerlingen met het maken van een  eigen vertelling, waarin verbeelding, taalontwikkeling en lezen centraal staan. 

Kunst, Cultuur en Erfgoed in het onderwijs
Vakoverstijgend, thematisch of projectmatig werken verbindt  disciplines, zowel binnen als buiten de school. Kunst- en cultuuronderwijs ondersteunt dit krachtig. Niet 'erbij' maar 'in plaats van'. 
Een verhaal prikkelt nieuwsgierigheid, vergroot de verbeeldingskracht en maakt een onderwerp bespreekbaar en toegankelijk. Betekenisvol leren komt zo een flinke stap dichterbij.

Een workshop wordt in overleg samengesteld en afgestemd op het niveau van de groep.

Voor de leerkracht
Een leerkracht die zelf vertelt, heeft, met een goed verhaal,
een sterk didactisch middel in handen.

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink