Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Terugblikken

De wereld rond - vertelvoorstelling

"Hoi Mieke, SUPER SUPER SUPER BEDANKT!!! We hebben er enorm van genoten! Net zaten we met alle collega's bij elkaar en echt iedereen was super enthousiast! Ook de kinderen vonden het fantastisch! In elke groep hebben ze nog nabesproken en vonden het erg mooi. Bedankt voor dit mooie vertelstuk. Mogen wij jouw talenten in onze gedachten houden wanneer wij werken met een thema?"
Wilhelminaschool - Helmond

Leren lezen en spellen

In groep 3 van basisschool Merwijck werd de strijd aangegaan met spelling van tweeklanken. Na een start met een verhaal, waarin nadrukkelijk aandacht was voor deze tweeklanken, gingen de leerlingen zelf verhalen maken, waarbij volop ei's, ij's, eu's en oe's werden gebruikt. Ze overlegden, tekenden, schreven en konden tenslotte, trots, hun verhalen vertellen aan de hand van eigen vertelplaten. Een mooie opzet waarvoor wat meer tijd nodig was, dan begroot. Leer voor de volgende keer.

Nieuwe Bibliotheek op School

De Bibliotheek op School
is een structurele samenwerking van bibliotheken en scholen met als doel taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Daarvoor werd een prachtige bibliotheek ingericht ín Basisschool Aan Boord in Dronten. Na de officiële opening door de burgemeester, zaten de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op het puntje van hun stoel voor De Stukgedanste Schoentjes, één van mijn bewerkingen van de sprookjes van Grimm.
De vertelling duurt ruim een half uur.

Kerstverhalen

In de huiskamer van het zorgcentrum is de kerstboom opgetuigd, staat de koffie en thee klaar, en zijn grote schalen gevuld met kerstkrans, cake, en een ruime keuze aan feestchocola. Vrijwilligers helpen de bewoners naar hun stoel en dan kan het kerstprogramma beginnen. Korte stukjes muziek en kerstverhalen afgewisseld met volkse vertellingen vol humor. We nemen ruim de tijd voor een pauze en eigen verhalen tussendoor. Een sfeervolle bijeenkomst voor een dankbaar publiek.