Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Terugblikken

Een school vertelt

Een project ‘verhalen vertellen’ en ‘verhalen maken’ voor een hele school bleek heel goed te werken. Alle leerlingen gingen aan de slag met verhalen en alle leerlingen vertelden ook verhalen, iedere groep, iedere leerling, op zijn eigen manier. Er zijn ook genoeg mogelijkheden om met vertellen aan de slag te gaan, zodat een grote variëteit gegarandeerd is. Vertellen kan op duizend- en- één- wijze.
Elke groep luisterde eerst naar een spannend verhaal en vanuit die vertelling werd het eigen verhalenpad belopen. Kleutergroepen waren interactief met luisteren, samen vertellen, geluiden en muziek maken met verschillende instrumenten, zingen en bewegen. Groepen drie schilderden samen een sprookje op grote vertelplaten en voorzagen die van eigen tekst, waarna elke leerling een stukje vertelde. Leerlingen uit groep vier maakten fantasieverhalen, de groepen vijf en zes onderzochten de grens tussen realisme en verbeelding. De groepen zeven bliezen voorwerpen nieuw leven vanuit een enorme creativiteit aan ideeën en de leerlingen van de groepen acht vertelden over objecten van neutrale beschrijvingen via nut en gebruikswaarde tot persoonlijke verhalen toe.

In vijf clusters van steeds drie verschillende groepen presenteerden de leerlingen de verhalen aan elkaar en aan de leerkrachten. Een mooi eerste kennismaking met heel veel verschillende verhalen én manieren van vertellen.

Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout-Teteringen

Weekend . . . en een beetje terugdenken aan het feest afgelopen week. . . ik ben ervan overtuigd, dat heel veel mensen het feest geweldig vonden. En de centrale plaats, die jouw bijdragen daarin hadden, vormen naar mijn stellige overtuiging een belangrijke rol bij het succes en de goede sfeer van de verschillende vieringen. Dank voor je smaakvolle verhalen, dank ook voor de wijze, waarop je de geschiedenis en anekdotes van Zuiderhout in het avondprogramma hebt verwerkt. Ik vond je inzet meer dan aanbevelingswaardig!
Ton van Daelen, directeur/bestuurder - Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout-Teteringen

De wereld rond - vertelvoorstelling

"Hoi Mieke, SUPER SUPER SUPER BEDANKT!!! We hebben er enorm van genoten! Net zaten we met alle collega's bij elkaar en echt iedereen was super enthousiast! Ook de kinderen vonden het fantastisch! In elke groep hebben ze nog nabesproken en vonden het erg mooi. Bedankt voor dit mooie vertelstuk. Mogen wij jouw talenten in onze gedachten houden wanneer wij werken met een thema?"
Wilhelminaschool - Helmond

Leren lezen en spellen

In groep 3 van basisschool Merwijck werd de strijd aangegaan met spelling van tweeklanken. Na een start met een verhaal, waarin nadrukkelijk aandacht was voor deze tweeklanken, gingen de leerlingen zelf verhalen maken, waarbij volop ei's, ij's, eu's en oe's werden gebruikt. Ze overlegden, tekenden, schreven en konden tenslotte, trots, hun verhalen vertellen aan de hand van eigen vertelplaten. Een mooie opzet waarvoor wat meer tijd nodig was, dan begroot. Leer voor de volgende keer.

Nieuwe Bibliotheek op School

De Bibliotheek op School
is een structurele samenwerking van bibliotheken en scholen met als doel taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Daarvoor werd een prachtige bibliotheek ingericht ín Basisschool Aan Boord in Dronten. Na de officiële opening door de burgemeester, zaten de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op het puntje van hun stoel voor De Stukgedanste Schoentjes, één van mijn bewerkingen van de sprookjes van Grimm.
De vertelling duurt ruim een half uur.