Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Terugblikken

Lang zal je lezen!

60 hoeraatjes voor de kinderboekenweek!
De kinderboekenweek bestaat 60 jaar.
Dat vieren we met een goed verhaal.

In de Kinderboekenweek van 01 t/m 12 oktober
wordt lezen een feest van verhalen.

Lees meer...

Begrijpend lezen

Werken aan begrip en inzicht van verhaaltjessommen door het basisprobleem, begrijpend lezen, aan te pakken. In drie lesdagen is er volledig gefocust op het verhaal in al zijn facetten. Elke lesdag werd gestart met een spannende vertelling, van waaruit de activiteiten startten. Er was ruim aandacht voor de betekenis van de verhalen, de verhaalelementen als de vijf w’s en de verhaalstructuur zoals de opbouw van het verhaal m.b.v. de verhalenketting. Vandaaruit is de stap gemaakt naar de verhaaltjessommen, waarbij gezocht werd naar het verhaal in de som, de som werd verbeeld in spel, tekening en tekst. Via improvisatie in vertelspel, herkennen van het verhaal in ‘alle activiteiten van de dag’, en het zoeken van verhaallijnen daarin, werd het verhaalinzicht vergroot en de ‘vraag’ in de som meer herkenbaar.
Leerkracht: Ik moet zeggen dat ik de ervaringen van je workshops al veel gebruikt heb. Ook de 5 w’s worden regelmatig gebruikt. Met de werkbladen. Ook de toetsen met verhaaltjessommen gingen veel beter.

Thema van de week: Jungle

Verhalen uit de jungle over slimme vossen en sluwe tijgers waren de start van een bijna twee uur durende workshop voor een bovenbouwgroep van het speciaal onderwijs. Met de hulp van werkkaarten waarop in stappen de vijf verhalenW's aan de orde kwamen, en een verhaalopbouw van beginsituatie tot eindbeeld, gingen de leerlingen, eerst in groepjes en daarna individueel, aan de slag met een eigen jungleverhaal. En het lukte ze om een verhaallijn te maken, soms met een zeer verrassende ontknoping. En het lukte om alvast het begin van het verhaal te vertellen. De woorden uit het woordenschatpakket bij het thema, kwamen tussendoor nog aan de orde, in de vorm van een spelletje. 

Een school vertelt

Een project ‘verhalen vertellen’ en ‘verhalen maken’ voor een hele school bleek heel goed te werken. Alle leerlingen gingen aan de slag met verhalen en alle leerlingen vertelden ook verhalen, iedere groep, iedere leerling, op zijn eigen manier. Er zijn ook genoeg mogelijkheden om met vertellen aan de slag te gaan, zodat een grote variëteit gegarandeerd is. Vertellen kan op duizend- en- één- wijze.
Elke groep luisterde eerst naar een spannend verhaal en vanuit die vertelling werd het eigen verhalenpad belopen. Kleutergroepen waren interactief met luisteren, samen vertellen, geluiden en muziek maken met verschillende instrumenten, zingen en bewegen. Groepen drie schilderden samen een sprookje op grote vertelplaten en voorzagen die van eigen tekst, waarna elke leerling een stukje vertelde. Leerlingen uit groep vier maakten fantasieverhalen, de groepen vijf en zes onderzochten de grens tussen realisme en verbeelding. De groepen zeven bliezen voorwerpen nieuw leven vanuit een enorme creativiteit aan ideeën en de leerlingen van de groepen acht vertelden over objecten van neutrale beschrijvingen via nut en gebruikswaarde tot persoonlijke verhalen toe.

In vijf clusters van steeds drie verschillende groepen presenteerden de leerlingen de verhalen aan elkaar en aan de leerkrachten. Een mooi eerste kennismaking met heel veel verschillende verhalen én manieren van vertellen.

Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout-Teteringen

Weekend . . . en een beetje terugdenken aan het feest afgelopen week. . . ik ben ervan overtuigd, dat heel veel mensen het feest geweldig vonden. En de centrale plaats, die jouw bijdragen daarin hadden, vormen naar mijn stellige overtuiging een belangrijke rol bij het succes en de goede sfeer van de verschillende vieringen. Dank voor je smaakvolle verhalen, dank ook voor de wijze, waarop je de geschiedenis en anekdotes van Zuiderhout in het avondprogramma hebt verwerkt. Ik vond je inzet meer dan aanbevelingswaardig!
Ton van Daelen, directeur/bestuurder - Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout-Teteringen