Lesbrief Koffers

Bij ‘Koffers’ hoort een lesbrief.
In deze lesbrief is ruimte voor een aantal disciplines
van het curriculum naast elkaar.
De leerlingen werken in een breder verband rond één thema.

In de lesbrief aandacht voor de ontwikkeling
van de culturele vermogens
:
receptief, reflectief, analyserend en creatief.
Kijken en luisteren naar het verhaal.
Interpretatie van en praten over verhaal, ideeën, tijd, emoties, sfeer. Filosoferen over het belang van kunst.
Bewustwording van belang en betekenis, geschiedenis plaatsen in de tijd, relaties leggen met actuele gebeurtenissen.
Schrijven, vertellen en tekenen (de tekening is van wezenlijk belang in het verhaal).

Inhoud van de lesbrief
1. Aandacht voor het verhaal; de voorstelling
2. Aandacht voor Geschiedenis en Erfgoed
3. Aandacht voor Kunst en Cultuur
4. Aandacht voor Literatuur
5. Aandacht voor Elkaar