Verhalenverteller

maakt verhalen tot verrassende vertelvoorstellingen voor jong en oud
helpt met vertellen in onderwijs en organisatie

Workshops voor kinderen

Werken met verhalen is kunst, cultuur en erfgoed
én werken aan taal én werken aan andere vakken in de klas.
Een spannend verhaal kan een bruggetje vormen tussen de
verschillende schoolvakken en de samenhang verduidelijken.
Schrijven en geschiedenis, natuur en tekenen, aardrijkskunde en dramatiseren
vormen samen het verhaal.
Er was eens …” en iedereen spitst de oren.                 Brug 
De verhalenverteller begint,
leerling en leerkracht vertellen verder.
De workshop wordt voorbereid in overleg.


‘VERTEL EENS
,
is een basisworkshop voor het werken met verhalen in de klas, 
aan te passen aan het werken binnen actuele thema's.
“Wat een les! Elke groep een verhaal uit de tijd van Napoleon. De verdeling van items was even een hobbel, maar daarna ging het goed. Verhalen over Waterloo, de veldtocht, de kroning, compleet met stem, mimiek en vertelregie. Van route door Europa tot de jurk van Joséphine, van rap tot stripverhaal. Een hoop plezier en ook nog nadenken over ‘wat is waar?’ en ‘wat is niet waar?’ Het is behoorlijk gelukt.” 

MIJN VERHAAL
 
helpt leerlingen met het maken van een  eigen vertelling, waarin verbeelding, taalontwikkeling en lezen centraal staan.
Het actuele thema in de klas kan de rode draad vormen
“Woordenschat leren in een verhalenproject. De kinderen hadden het eerst niet eens in de gaten, maar we hebben hele reeksen woordenschatwoorden herhaald en geoefend. Eigenlijk heel eenvoudig. Mooi om te zien dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn”.

Een workshop wordt in overleg samengesteld en afgestemd op het niveau van de groep.


Een leerkracht die zelf vertelt, heeft, met een goed verhaal,
een sterk didactisch middel in handen.

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink

Verhalenverteller Mieke Aalderink